top of page

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

 

I enlighet med bestämmelserna i lag nr. 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, informeras användare av Zayti LTDM-webbplatsen om identiteten på de olika parter som är involverade i dess implementering och övervakning.

 

Redigera webbplatsen

 

Denna webbplats, tillgänglig på URL:en https://www.lestresorsdumarocbyzayti.com/ ("Webbplatsen"), publiceras av:

 

Noureddine El fayq, bosatt på 8 Impasse de la Beaupré, av tysk nationalitet (Tyskland), född den 05/08/1983,  registrerad hos RCS of METZ under nummer 880 4,599
 

boende


Webbplatsen drivs av Wix Online Platform Limited, belägen på 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irland, (telefon eller e-postkontakt: (+1) 415 358 0857).

 

Publikationsdirektör


Webbplatsens publikationsdirektör är Noureddine El fayq.

 

Kontakta oss


Via telefon: +33612332610

Via e-post: Zayti@lestresorsdumarocbyzayti.com

Med post: 8 Impasse de la Beaupré

 

Personlig information

 

Behandlingen av dina personuppgifter styrs av vår integritetspolicy, tillgänglig från avsnittet "Persondataskyddsstadgan", i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 ("GDPR").

bottom of page